Category

Mutationsstyrda Cancerbehandlingar

Registrations are closed

Välkommen

att delta i detta webbinarium om Mutationsstyrda Cancerbehandlingar!


Datum: 28 september 2021

Tid: 12.00-13.00

Var: Online 

Moderator: Med. Dr. Renske Altena, specialistläkare i  onkologi och internmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Föreläsare: Alexios Matikas, docent, biträdande överläkare i onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Felix Haglund, docent, specialist i patologi, Universitetssjukhuset i Solna.  

Preliminärt program: 

12:00 – 12:05 
Hej och välkomna - Moderator Med. Dr. Renske Altena, specialistläkare i onkologi och internmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. 
12:05 – 12:25  
Molecular tumor board ur en kliniks perspektiv - Alexios Matikas, biträdande överläkare i onkologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. 
12:25 – 12:30  
Frågor och svar 
12:30 – 12:50  
Molecular tumor board ur en patologs perspektiv - Felix Haglund, docent, specialist i patologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
12:50 – 12:55  
Frågor och svar
12:55 – 13:00  
Avslutande ord från moderator och Mediahuset  

Date & Time
Tuesday
28 September 2021
12:00 13:00 Europe/Stockholm
Organiser

Mediahuset i Göteborg AB

031-707 19 30
info@mediahuset.se
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.