Category

Perspectives on the management of HER2+ metastatic breast cancer

22 november, 2022

Registrations are closed


Perspectives on the management of HER2+ metastatic breast cancer

Med utgångspunkt i patientfall från England, kommer Dr Alicia Okines att presentera olika behandlingsstrategier, samt diskuterar HER2CLIMB data i relation till dessa strategier. Därefter kommer Dr Antonios Valachis att föreläsa kring behandling av HER2-positiv spridd bröstcancer och klinisk praxis utifrån ett svenskt perspektiv.

Avslutningsvis en diskussion kring framtiden av behandling av patienter
med HER2-positiv spridd bröstcancer, vilken leds av Dr Renske Altena,
som också kommer moderera hela mötet.

Nu kan du registrera dig!

Tisdag 22 November kl. 12:00-13:00
AGENDA

Welcome and introduction
Dr Renske Altena
HER2CLIMB data & context: case studies in patient selection and outcomes
Dr Alicia Okines
HER2+ metastatic breast cancer – clinical practice in Sweden
Dr Antonios Valachis
Discussion: Outlook in the management of HER2+ metastatic breast cancer
Dr Renske Altena

Föreläsare och moderator

Föreläsare
Alicia Okines, MBChB, MD(Res),
FRCP, Consultant Medical Oncologist,
The Royal Marsden NHS Foundation Trust

Föreläsare 
Antonios Valachis, MD,  Associate Professor of Oncology,  Senior consultant Oncology,  Örebro University Hospital

Moderator
Renske Altena, MD, Assistant Senior Physician in Oncology & Internal Medicine, Karolinska University Hospital

Har du frågor?
Kontakta gärna Marianne Larsen, medicinsk rådgivare på Seagen,
Mobil: 070-260 0440, E-post: mlarsen@seagen.com

Seagen Sweden AB
www.seagensverige.se


Mötet arrangeras av Seagen, i samarbete med Mediahuset. Seagen står för kostnader gällande föreläsararvode och teknisk support kopplad till eventet.


EUM/TUC/2022/0273

Date & Time
Tuesday
22 November 2022
12:00 13:00 Europe/Stockholm
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.