Category

Uro-onkologi webbinarie-

Registrations are closed

Välkommen till utbildnings-webbinarium 
inom Urotelial Cancer


Datum och tid: 17/6, kl.12.00-13.00
 

Detta möte riktar sig till alla medarbetare i hälso- och sjukvården i Sverige som är intresserade av uro-onkologi. Kopia har skickats till verksamhetschefer.

Under mötet kommer relevanta ämnen kring urotelial cancer och dess behandling kopplat till rådande kliniska riktlinjer att tas upp. 

Mötet arrangeras av Merck AB och Pfizer, i samarbete med Mediahuset.
Merck AB och Pfizer står för kostader gällande föreläsararvode och teknisk support kopplad till live-sändningen.Föreläsare

Ingrida Verbiené, MD, PhD, överläkare, onkolog. klin. Akademiska sjukhuset, Uppsala 

Henrik Larsson, 
överläkare urologi, GHP Gastro Center, Göteborg


Dimitrios Papantoniou, onkolog, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping


Preliminärt program


12.00-12.15

Sammanfattning av det uppdaterade vårdprogrammet för urinblåse- och urinvägscancer – Henrik Larsson

12.15-12.20 Frågor och svar


12.20-12.35
Fortsatt roll av kemoterapi i första linje för metastaserad urotelial cancer
 – Dimitrios Papantoniou

12.35-12.40 Frågor och svar

12.40-12.55
Checkpointhämmare inom metastaserad urotelial cancer i klinisk praxis
– Ingrida Verbiené

12.55-13.00 Frågor och svar samt avslutande ord


Date & Time
Friday
17 June 2022
12:00 13:00 Europe/Stockholm
Organiser

Mediahuset i Göteborg AB

031-707 19 30
info@mediahuset.se
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.