Category

Webbinarium Njurtransplantation

27 januari 2022

Registrations are closed


Varmt Välkommen till Regiondag Njurtransplantation!

Datum: 27 januari 2022

Tid: 10.00-16.00

Plats: Online

Arrangör: Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

ANMÄL DIG HÄR!


PROGRAM REGIONDAG NJURTRANSPLANTATION

TORSDAG 27 JANUARI 2022

10.00–10.05     VÄLKOMNA
                            MED DR MARIE FELLDIN & DOC LARS MJÖRNSTEDT
                            TRANSPLANTATIONSCENTRUM, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

10.05-10.30     ÅRET SOM GÅTT
                            DOC LARS MJÖRNSTEDT
                            TRANSPLANTATIONSCENTRUM, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

10.30-10.50     VAD ÄR DET SENASTE OM COVID-19 VID                             NJURTRANSPLANTATION?
                            MED DR JOHN SÖFTELAND
                            TRANSPLANTATIONSCENTRUM, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

10.50-11.10     HUR HANTERAR VI HEPATIT B ELLER C HOS DONATORER
                            OCH MOTTAGARE?
                            MED DR MARIE FELLDIN
                            TRANSPLANTATIONSCENTRUM, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

11.10–11.30     VILKA PATIENTER KAN ERBJUDAS PANKREAS- ELLER Ö-
                            CELLSTRANSPLANTATION?
                            DOC BENGT GUSTAFSSON
                            TRANSPLANTATIONSCENTRUM, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

11.30 –12.00     INTERNT MÖTE OM RUTINER, POLICYFRÅGOR, M.M.:
                             MED DR MARIE FELLDIN, DR JANA EKBERG,
                             DOC LARS MJÖRNSTEDT

12.00-13.00     LUNCH

                            DEN HLA-IMMUNISERADE PATIENTEN
                            MODERATOR: MED DR MARIE FELLDIN
13.00–13.25     VILKA IMMUNOLOGISKA ANALYSER GÖRS INFÖR OCH
                            EFTER EN NJURTRANSPLANTATION?
                            PROF JAN HOLGERSSON
                            KLINISK IMMUNOLOGI OCH TRANSFUSIONSMEDICIN,
                            SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

13.25–14.00     NJURTRANSPLANTATION AV HLA-IMMUNISERADE PATIENTER
                            - BEHANDLINGSALTERNATIV OCH RESULTAT
                            DOC TOMAS LORANT
                            SEKTIONEN FÖR TRANSPLANTATIONSKIRURGI, AKADEMISKA SJUKHUSET, UPPSALA

14.00–14.20     HUR AVGÖRS VEM SOM FÅR EN DONERAD NJURE
                            – PRIORITERINGAR OCH IMMUNOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN
                            DOC LARS MJÖRNSTEDT
                            TRANSPLANTATIONSCENTRUM, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

14.20–14.35     PAUS

                            KOMPLIKATIONER EFTER NJURTRANSPLANTATION
                            MODERATOR: JOHN SÖFTELAND
14.35–15.00     HUR HANDLÄGGER VI KIRURGISKA KOMPLIKATIONER
                            EFTER NJURTRANSPLANTATION?
                            DR ÅSA NORÉN
                            TRANSPLANTATIONSCENTRUM, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

15.00–15.30     HUR HANDLÄGGA VANLIGA OCH OVANLIGA INFEKTIONER                             EFTER NJURTRANSPLANTATION?
                            DR JENNY LINDAHL
                            INFEKTION, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

15.30–16.00     STEROIDBIVERKNINGAR
                            – KAN VI UNDVIKA DEM EFTER NJURTRANSPLANTATION?
                            DR JANA EKBERG
                            TRANSPLANTATIONSCENTRUM, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Tack till våra sponsorer!


Date & Time
Thursday
27 January 2022
10:00 16:00 Europe/Stockholm
Organiser

Mediahuset i Göteborg AB, Eventavdelningen

031-797 27 80
event@mediahuset.se
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.