Tidningen AllmänMedicin administreras numera av vårt systerföretag Informationsmedia. 

informationsmedia.se/allmanmedicin