Category

Obesitas webbinarium

Anmälan stängd

Nya nationella riktlinjer
- Vad gör vården och politiken för jämlik och bättre tillgång till obesitaskirurgi?

OBS NY LÄNK! VÄNLIGEN BESÖK DENNA LÄNK FÖR ATT KOMMA TILL DEN NYA SIDAN: https://app.sli.do/event/kdagqamw

Är Sverige redo för nya riktlinjer inom obesitasbehandling?
Ta del av den senaste kunskapen om evidensbaserad kirurgisk behandling i detta webbinarium med ledande nationella experter.

Svår fetma ökar och har blivit en folksjukdom i Sverige.
Vad vet vi idag om hur vikten regleras? Hur fungerar kirurgisk behandling? Vilka resultat har vi från det skandinaviska kvalitetsregistret för obesitaskirurgi? Vad kan vi förvänta oss av Socialstyrelsens kommande nationella riktlinjer?

Programmet avslutas med en paneldiskussion om hur de nya riktlinjerna ska implementeras i regionerna för att nå bättre och mer jämlik tillgång till obesitasbehandling.

Medverkande i programmet kommer bestå av experter från specialistvård, regionpolitiker, representant från patientförening samt Socialstyrelsen. 

Program

14:00     Inledning av moderator
                Anders Åkesson, senior rådgivare på Rud Pedersen

14:05    Viktfysiologi och kirurgins verkningsmekanismer
                Vad vet vi idag om hur vikten regleras?
                
Hur fungerar kirurgisk behandling?
                Carl-Magnus Brodén, specialistläkare inom intern medicin
                och gastroenterologi vid GB Obesitas Skåne, samt                 styrelseledamot SFOK

14:25     Resultat av kirurgisk obesitasbehandling
                Vad säger den senaste vetenskapen om 
                kirurgisk behandling?
                
Nationellt och internationellt?
                Kajsa Sjöholm, forskare, docent, Göteborgs universitet

                Vilka resultat har vi från det skandinaviska kvalitetsregistret
                
för obesitaskirurgi?
                Erik Stenberg, överläkare och kirurg vid Lindesbergs lasarett,                 Örebro Universitetssjukhus, samt adj styrgrupp SOReg
                kvalitetsregister

15:00     Bensträckare

15:05     Vad kan vi förvänta oss av Socialstyrelsens kommande
                
nationella riktlinjer?
                Ulrika Jarrolf, utredare Socialstyrelsen, övergripande
                frågor om riktlinjerna

15:15     Paneldiskussion:

                – Hur rustade är svensk primärvård och specialistvård idag
                    för att ta hand om patienter som har obesitas?  
                
– Hur ska de nya riktlinjerna implementeras i regionerna?
                    Jenny Vinglid, generalsekreterare, Riksförbundet HOBS
                    (Hälsa oberoende av storlek)
                    Anna Mannfalk, (M) regionråd, 1:e vice ordförande hälso-
                    och sjukvårdsnämnden Region Skåne,
                    Désirée Pethrus, (KD), vårdutvecklingsregionråd, ordförande                     vårdens kunskapsstyrningsnämnd, Region Stockholm
                    Madeleine Jonsson, (MP) 1:e vice ordförande hälso-
                    och sjukvårdsstyrelsen samt ordförande västra hälso-
                    och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen
                    Ulrika Jarrolf, utredare Socialstyrelsen
                    Håkan Fureman, ordförande NPO endokrina sjukdomar,                     överläkare, Region Jämtland/Härjedalen

15:55     Avslutning av moderator

Detta webbinarium arrangeras av Mediahuset i Göteborg AB. Det vetenskapliga programmet av SFOK.Mötet genomförs med stöd av Johnson & Johnson och Medtronic.


 

Datum & Tid
torsdag
14 oktober 2021
14:00 16:00 Europe/Stockholm
Organisatör

Mediahuset i Göteborg AB

031-707 19 30
info@mediahuset.se
DELA

Se vad andra tycker om detta event, och gå med i konversationen.