Category

SLMF Höstsymposium

Anmälan stängd
Välkomna till höstsymposiet som denna gång handlar om klinisk problematik vid pleurasjukdomar
Online

Detta möte avser att ge state-of-the-art om en rad olika tillstånd och bygger till stor del på patientfall och utmanande kliniska situationer. Samverkan med patolog, radiolog och thoraxkirurg kan många gånger vara värdefullt vid dessa tillstånd.
Höstsymposiet arrangeras av SLMF och Mediahuset och är kostnadsfritt för SLMF-och ASTA-medlemmar tack vare våra sponsorer. Mötet hålls som ett webbinarium.

Välkomna,

Magnus Ekström 
Vetenskaplig sekreterare
SLMF
Thomas Sandström
Professor, Lung och allergisektionen
Medicincentrum
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Preliminärt program


9.00-9.15 Välkommen och Pleura Quiz
Thomas Sandström, Stefan Barath, Ala Muala


9.15-9.50 Pneumothorax – aspirera, minidrän, vajerdrän eller bara expektera?
Thomas Sandström


9.55-10.20 Falldiskussioner – svåra pneumothoraxfall
Thomas Sandström, Stefan Barath, Ala Muala

10.20-10.35 Paus
 


10.35-11.00 Pleuratappning och diagnostik av pleuravätska 
Stefan Barath, Thomas Sandström

11.10-12.00  Utmaningar vid mesoteliom och annan malign sjukdom i pleura 
Ala Muala


12.00-13.00 Lunchpaus


13.00-13.25 Cytologi, PAD och typning av pleuramaligniteter 
Annika Patthey

13.30-14.15 Pro-Con diskussion. Vad är bäst ? Upprepade pleuratappningar, pleurodes eller långtidsdrän? 
Magnus Ekström & Stefan Barath

14.15-14.30 Paus

14.30-15.10 Empyem –tidig pleurolys, kirurgi eller bara antibiotikabehandling?
Thomas Sandström

15.15-15.45 Falldiskussioner – hur hanterar man blödningsrisker vid pleuraingrepp? 
Ala Muala 

15.45-15.55 Paus

15.55-16.15 Pleuravideoskopi/Thorakoscopi ett värdefullt diagnostiskt verktyg
Stefan Barath 

16.15-17.00  Thoraxradiologi vid pleuraprocesser, från diagnostik till intervention 
Maria Truedsson


Arrangerat av SLMF och Mediahuset i Göteborg AB
Program framtaget av SLMF och Region Västerbotten 


Ladda ner programmet som en PDF här
Tack till våra sponsorer!


Datum & Tid
tisdag
25 oktober 2022
09:00 17:00 Europe/Stockholm
Organisatör

Mediahuset i Göteborg AB, Eventavdelningen

031-797 27 80
event@mediahuset.se
DELA

Se vad andra tycker om detta event, och gå med i konversationen.