Category

SLMF Höstsymposium

Från 0,00 SEK till 0,00 SEK
Biljetter ×
Anmälan (på plats)
Participation on-site
Gratis
Anmälan (online)
Participation online
Gratis
Välkomna till höstsymposiet som denna gång handlar om klinisk problematik vid pleurasjukdomar
Hybridmöte - Umeå Folkets Hus & Online

Detta möte avser att ge state-of-the-art om en rad olika tillstånd och bygger till stor del på patientfall och utmanande kliniska situationer. Samverkan med patolog, radiolog och thoraxkirurg kan många gånger vara värdefullt vid dessa tillstånd.
Höstsymposiet arrangeras av SLMF och Mediahuset och är kostnadsfritt för SLMF-och ASTA-medlemmar tack vare våra sponsorer. Mötet hålls som hybridmöte på plats i Umeå, samt via videolänk.

Välkomna,

Magnus Ekström 
Vetenskaplig sekreterare
SLMF
Thomas Sandström
Professor, Lung och allergisektionen
Medicincentrum
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Preliminärt program


08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09-00-10.00 Session 1

Pneumothorax – aspirera, minidrän, vajerdrän eller bara expektera?
Thomas Sandström


Diagnostik av pleuravätska, ultraljudsledd punktion och pleuravideoskopi
Anders Blomberg, Stefan Barath


10.00-10.30 Kaffe

10.30-12.00 Session 2


Utmaningar vid mesoteliom och annan malign sjukdom i pleura
Ala Muala


Cytologi, PAD och typning av pleuramaligniteter
Annika Patthey


12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Session 3

Upprepade pleuratappningar, pleurodes eller långtidsdrän?
Stefan Barath

Patientfall – hur hanterar man blödningsrisker vid pleuraingrepp?
Ala Muala

14.30 -15.00 Kaffe

15.00-16.45 Session 4

Thoraxradiologi vid pleuraprocesser, från diagnostik till intervention
Maria Truedsson

Thoraxkirurgens roll vid pleurasjukdomar
Mattias Karlsson

16.45-17.00 Summering, avslutning


Arrangerat av SLMF och Mediahuset i Göteborg AB
Program framtaget av SLMF och Region Västerbotten 


Ladda ner programmet som en PDF härDatum & Tid
tisdag
25 oktober 2022
08:00 17:00 Europe/Stockholm
Plats

Umeå Folkets Hus

Vasaplan, Skolgatan 59
Umeå 903 29
Sverige
--Umeå Folkets Hus--
Få vägbeskrivning
Organisatör

Mediahuset i Göteborg AB

031-707 19 30
info@mediahuset.se
DELA

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.