Infektionsläkaren

Tidningen Infektionsläkaren ges ut i samarbete med Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) och går till medlemmarna i föreningen. 
Vidare skickas tidningen ut till infektionskliniker i landet samt Smittskyddsenheter, Mikrobiologiska laboratorier, vårdhygienenheter m.fl.

Infektionsläkaren innehåller ett brett urval av intressanta artiklar inom infektion, HIV, hepatit, tropikmedicin m.m.

Infektionsläkaren har en upplaga om 1 500 exemplar och ges ut fem gånger per år (varav 1 nummer är medlemsmatrikeln). Tidningen går även att läsa online på etidning.infektion.net och mer om föreningen hittar du på deras hemsida www.infektion.net.

Vill du synas i Infektionsläkaren och nå 1 500 infektions-intresserade läsare?

Kontakta Kristoffer Lundblad  eller Lars Lundblad för vidare för vidare diskussion, alternativt klicka på knappen här till höger för att själv bli kontaktad!

Kristoffer når man på 0706 18 91 05
alternativt kristoffer@mediahuset.se
Lars når man på 0705 21 65 69
alternativt lars@mediahuset.se

Du vet väl om att du även kan annonsera online på SILFs hemsida infektion.net och i Infektionsläkarens elektroniska nyhetsbrev som går ut till alla medlemmar i samband med varje utgivning av tidningen?

Hör av dig för mer information!

Vanliga frågor och svar

Du hittar alla viktiga datum för respektive nummer i nedan tabell - men om du vill kan du även prenumerera på vår utgivningskalender för att till exempel möjliggöra automatiska påminnelser inför respektive deadline! Klicka här för Google Calendar-format och här för iCal-format.

Nr Materialdag Utgivningsdag
1 7 februari 2 mars
Matrikel 7 mars 30 mars
2 11 april 4 maj
3 19 september 12 oktober
4 28 november 21 december

Det elektroniska nyhetsbrevet kommer ut i samband med respektive utgivning av tidningen och material måste vara oss tillhanda senast 7 dagar innan utskick.
  • Helsida inlaga, 4-färg, 210 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Helsida & omslag för Matrikeln (A5): 4-färg, 148 x 210 mm + 3 mm utfall

  • Uppslag, 4-färg, 420 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Omslag 2 & 3, 4-färg, 210 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Omslag 4, 4-färg, (pga plats för inkjet-adressering) 210 x 262 mm + 3 mm utfall

  • Halvsida, 4-färg, Liggande: 180 x 132 mm | Stående: 87,5 x 248 mm

Tidningen trycks med profilen PSOcoated_v3_FOGRA51.icc (klicka på länken för att ladda ned profilen som zip-fil)

Vilket format gäller för banner i nyhetsbrev och på hemsidan?

Alla banners skall ha storlek 240 x 240 pixlar och vi arbetar med filformaten GIFJPEGPNG samt html5. Vi rekommenderar dock att GIF-format används då det fungerar utan problem i de flesta webbläsare och plattformar. Det går utmärkt att använda animerade gif-filer, som växlar bilder, både på web och i nyhetsbrev.

Annonsmaterial skickas till peo.gothesson@mediahuset.se och skall helst vara oss tillhanda minst 7 dagar före planerad publiceringstid tillsammans med information gällande vidarelänkning. Vi kan även vara behjälpliga med materialproduktion om så önskas. 

Här kan du läsa mer om våra banner-specifikationer och vad man mer bör tänka på gällande speciellt html5. Vid ytterligare frågor gällande banners, maila peo.gothesson@mediahuset.se

Vi tar tacksamt emot ert material som högupplöst pdf via mail till: tony@mediahuset.se med kopia till: kristoffer@mediahuset.se

Vad kul, det uppskattar vi! Vänligen kontakta chefsredaktör Fredrik Månsson på fredrik.mansson@med.lu.se för vidare diskussion.

Du hittar all information om vår integritetspolicy på mediahuset.se/gdpr