Reumabulletinen

Tidningen Reumabulletinen ges ut i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening (SRF) och distribueras till samtliga medlemmar i föreningen,  Reumatologkliniker, Privata reumatologmottagningar, Universitetsinstitutioner och Sjukhusbibliotek.

Reumabulletinen innehåller senaste information vad gäller föreningsangelägenheter, uppdaterad efterutbildningskalender, vetenskapliga artiklar och symposierapporter. Sedan år 2014 ges även specialupplagan av Reumabulletinen – RB Vetenskap – ut med två nummer per år.

Reumabulletinen ges ut åtta gånger per år (varav 1 nummer är SRFs medlemsmatrikel) i en upplaga om 1 500 exemplar.

Tidningen finns att läsa online på etidning.svenskreumatologi.se och mer om SRF hittar du på föreningens hemsida, www.svenskreumatologi.se.

Vill du synas i Reumabulletinen och nå 1 500 reuma-intresserade läsare?

Kontakta Jesper Lundblad för vidare diskussion, alternativt klicka på knappen här till höger för att själv bli kontaktad! Jesper når man på 0767 67 65 69 alternativt jesper@mediahuset.se 

Du vet väl om att du även kan annonsera online på SRFs hemsida svenskreumatologi.se och i Reumabulletinens elektroniska nyhetsbrev som går ut till alla medlemmar i samband med varje utgivning av tidningen?

Hör av dig för mer information!

Vanliga frågor och svar

Vilka material- och utgivningsdatum gäller för 2024?

Du hittar alla viktiga datum för respektive nummer i nedan tabell - men om du vill kan du även prenumerera på vår utgivningskalender för att till exempel möjliggöra automatiska påminnelser inför respektive deadline! Klicka här för Google Calendar-format och här för iCal-format. 

Nr Materialdag - tryckt annons i tidning Utgivningsdag
1 29 januari 1 mars
2 (RBV) 8 mars 12 april
3 22 april 24 maj
4 14 juni 22 augusti
5 25 september 30 oktober
6 (RBV) 14 oktober 15 november
7 11 november 11 december
Matrikel 15 november 20 december

Det elektroniska nyhetsbrevet kommer ut i samband med respektive utgivning av tidningen och material måste vara oss tillhanda senast 7 dagar innan utskick.

  • Helsida inlaga, 4-färg, 210 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Helsida & omslag för Matrikeln (A5): 4-färg, 148 x 210 mm + 3 mm utfall

  • Uppslag, 4-färg, 420 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Omslag 2 & 3, 4-färg, 210 x 297 mm + 3 mm utfall

  • Omslag 4, 4-färg, (pga plats för inkjet-adressering) 210 x 262 mm + 3 mm utfall

  • Halvsida, 4-färg, Liggande: 180 x 132 mm | Stående: 87,5 x 248 mm

Tidningen trycks med profilen PSOcoated_v3_FOGRA51.icc (klicka på länken för att ladda ned profilen som zip-fil)

Alla banners skall ha storlek 240 x 240 pixlar och vi arbetar med filformaten GIFJPEG samt PNG. 
Det går utmärkt att använda animerade gif-filer, som växlar bilder, både på web och i nyhetsbrev.

Material skickas till peo.gothesson@mediahuset.se och skall helst vara oss tillhanda minst 7 dagar före planerad publiceringstid tillsammans med information gällande vidarelänkning. Vi kan även vara behjälpliga med materialproduktion om så önskas. 

Här kan du läsa mer om våra banner-specifikationer. Vid ytterligare frågor gällande banners, maila peo.gothesson@mediahuset.se

Vad kul, det uppskattar vi! Vänligen kontakta chefsredaktör Tomas Bremell på tomas.bremell@vgregion.se för vidare diskussion.

Du hittar all information om vår integritetspolicy på mediahuset.se/gdpr